Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Přečtěte si, prosím, jak nakládám s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR. Pokud jste návštěvníkem mého blogu, odebíráte mailové novinky, píšete komentáře, stahujete nebo zakupujete mé produkty, tak mi tímto poskytujete své osobní údaje. Já je zpracovávám a odpovídám za jejich bezpečnost. Prohlašuji, že Vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních úda

Správce osobních údajů jsem já, Pavlína Zdražilová, IČ 08981230, se sídlem Struhlovsko 1414, Hranice 75301, Česká republika. Podnikatelka je zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Hranice od 24.02.2020.  Provozuji web na adrese https://www.notessy.cz/. Jako správce spravuji Vaše údaje a určuji, za jakým účelem, jak a jak dlouho budu tvoje údaje zpracovávat. Také vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním můžou pomáhat.

Kontakty

Pro další informace mě můžete kontaktovat na na e-mailové adrese: ahoj@notessy.cz.

Prohlašuji

Jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu vaše osobní údaje zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to vašeho oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • vám umožním uplatňovat a plnit vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které mi sami svěříte, zpracovávám z následující důvodů:

Soutěže a giveaways – Pokud se účastníte soutěží, Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem kontaktovat v případě výhry a jejího doručení. Takto poskytnuté osobní údaje nejsou dále využívány.

Marketing (zasílání newsletterů) – Vaše osobní údaje (e-mail), na co klikáte v e-mailu a kdy ho nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání newsletterů. Zasílám vám e-maily jen na základě vašeho souhlasu (přihlásili jste se k newsletterům), po dobu 5 let. V obou případech můžete tento souhlas zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Tvoje osobní údaje zpracovávám já, Pavlína Zdražilová, jakožto správce osobních údajů. Abych si mohla zjišťovat, jak se Vám u mě líbí, používám tyto poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace:

 • Google Analytics, Google Forms
 • MailerLite – aplikace pro e-mailovou komunikaci

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Koho využívám pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí, využívám technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečila jsem tvoje osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. 

Vaše informace jsou ochráněny také offline. Přístup k osobním údajům mám pouze já, autorka blogu. Počítač sloužící k ukládání osobní údajů je uchováván v bezpečném prostředí.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na informace, které právě čtete
 • Právo na přístup, můžete mě kdykoli vyzvat a já Vám do 30 dnů doložím, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč
 • Právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud se u vás něco změní nebo shledáte vaše osobní údaje býti neaktuálními.
 • Právo na omezení zpracování, které můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje nebo že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Třeba když se odhlásíte z odebírání newsletteru, omezíte tak účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.).
 • Právo na přenositelnost, neboli pokud si chcete své osobní údaje vzít a převést k někomu jinému, můžete tak učinit. Vaše data vám předám ve strojově čitelné podobě, na což potřebuji alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz, aneb i když mi to bude líto, ale pokud si to budete přát, prostě vás ze svého seznamu vymažu. Tedy přesněji, vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i systému všech dalších zpracovatelů a záloh. Na toto potřebuji lhůtu 30 dní. V některých případech jsem však vázána zákonnou povinností, tzn. takové údaje budu nucena si ponechat (např. vystavené daňové doklady atp.).
 • Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budede o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily a jiná sdělení vám zasílám na základě vašeho potvrzeného souhlasu. Pokud si to již nepřejete, můžete odběr e-mailů s dárkotipy, články, recenzemi a dalšími praktickými radami ukončit kliknutím  na odhlašovací odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: info@be-simply-beauty.cz.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu také tvoje údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018